Comarch Partner logo

Kontakt

Tel.: +48 22 894 59 43

Dane kontaktowe:

TeleMain Sp. z o.o.

 

 ul. Galopu 8

 02-822 Warszawa

 

 Tel.: +48 22 894 59 43

 Fax: +48 22 894 60 18

 Tel. serwisowy: +48 519 151 191

 

E-mail: telemain@telemain.pl

 

Jak do nas dojechać: Od ul. Puławskiej / Od lotniska / Od ul. Kłobuckiej

 

TeleMain Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Galopu 8, 02-822 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000063794, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie - XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 100 000,00 złotych, NIP: 525-22-21-855, REGON: 017383433

 

 

TeleMain | Bussines Solutions